KHÓA HỌC: VBA FOR AUTOCAD

1. Giá trị khóa học

Hiểu sâu về ngôn ngữ lập trình VBA trong CAD.

Cách ứng dụng VBA để tạo ra các công cụ tự động hóa.

Ứng dụng VBA vào thiết kế đường ống, kết cấu..vv.

Những bí quyết giúp bạn tìm ra ý tưởng mới.

Quà tặng là bộ công cụ macros/tools rất cần thiết trong quá trình sử dụng CAD/Excel.

2. Nội dung khóa  học

1.jpg
2.jpg

3. Học phí

Học phí: 2.990.000 VNĐ/ Học viên

Trong đó:

- Đã bao gồm tiền ăn trưa 3 bữa ăn với lớp.

- Khi đăng ký, bạn đóng trước 500.000 VNĐ làm phí giữ chỗ. Phần còn lại sẽ được đóng sau buổi học đầu tiên nếu bạn thấy hài lòng. Nếu không, team sẽ gửi lại phần đặt cọc cho các bạn.

Đăng ký khóa học tại đây: Đăng ký ngay