Bài: Spectacle Blind

Mục lục:

1. Spectacle Blind.

2. Spade and Spacer.

3. Tham khảo cách phân chia Spectacle Blind, Spades và Spacers.


Spectacle Blind là tấm plate có bề dày được chế tạo theo tiêu chuẩn ASME B16.48, vật liệu theo piping material specification và được sử dụng để cô lập (Isolated) giữa thiết bị như bồn bể và hệ thống đường ống trong quá trình bảo trì các thiết bị.

Spectacle Blind được chia thành 2 dạng như sau, mục đích của việc chia nhóm để có được giảm khối lượng spectacle blind giúp người vận hành dễ dàng tháo lắp và không cản trở không gian xung quanh.

1. Spectacle Blind

Nếu khối lượng của tấm plate nhỏ thì được gọi là spectacle blind và chế tạo liền khối.


Spectacle Blind2. Spade and Spacer

Nếu khối lượng của tấm plate lớn thì được gọi là spade và spacer và được chế tạo thành hai phần riêng biệt phần.

Spade: là tấm plate dạng đặc dùng khi cần isolate hệ thống ống.

Spacer: là tấm plate có khoét lỗ cho phép lưu chất đi qua, sử dụng khi không cần isolate hệ thống ống.


Spade and Spacer

3. Tham khảo cách phân chia Spectacle Blind, Spades và Spacers

Dựa vào bảng trên nếu đường ống rating 150# nếu size ống từ 12” trở xuống thì cần sử dụng spectacle blind. Nếu Size ống từ 14” trở lên cần sử dụng Spade & Spacer.