Bài: Kết Nối (Joint) Giữa Ống và Fittings

Ngoài việc sử dụng flange, mối hàn (weld) hoặc ren (thread) là hai dạng kết nối chính được sử dụng để liên kế giữa ống và ống hoặc ống và các thành trên đường ống (fittings)

Có 3 loại kết nối (joints) chính dược sử dụng trong đường ống:

1. Butt weld: là mối hàn đối đầu, fitting và ống được vát mép (bevel end) trước khi thực hiện mối hàn vào đúng vị trí vát mép.

2. Socket weld: là mối hàn lồng ống, một đầu của ống (plain end) sẽ được lồng vào fitting (hoặc lồng vào coupling cho trường hợp hàn hai ống với nhau), sau đó mối hàn được thực hiện ngay vị trí kết nối giữa fitting và phần thân ống được lồng.

3. Kết nối dạng ren (Threaded): là ống và fittings sẽ được tiện (hoặc taro) ren theo đúng tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn được sử dụng trong thiết kế đường ống là National Pipe Thread) sau đó kết nối lại với nhau thông qua một đầu ren đực (Male) và một đầu ren cái (Female).

Ngoài ra đối với ống làm bằng vật liệu phi kim như composite, PVC, thì ống và fittings được kết nối với nhau bằng keo chuyên dụng tương ứng với từng vật liệu khác nhau.