• thảo nguyễn phước

Bài: Flange

Mục lục:

1. Phân loại Flange theo cách kết nối với ống

2. Phân loại Flange theo bề mặt kết nối Facing

3. Pressure – Temperature Rating (Dải áp suất – nhiệt độ):


Flanges được sử dụng khi mối nối cần tháo lắp, chúng được sử dụng chủ yếu ở các thiết bị, van, bơm…

Một mối nối Flanges bao gồm các thành phần: Flanges, gasket và bolting.

Phân loại Flanges được dựa vào nhiều cách khác nhau như sau:

1. Phân loại Flange theo cách kết nối với ống

Chúng ta gồm có các loại Flange sau:

+ Welding Neck Flange

+ Socket Weld Flange

+ Slip-on Flange

+ Screwed Flange

+ Lap joint Flange

+ Blind Flange


Welding Neck Flange
Welding Neck Flange

Socket Weld Flange
Socket Weld Flange
Slip on Flange
Slip on Flange
Screwed Flange
Screwed Flange
Lap Joint FLange
Lap Joint FLange

Blind FLange

Blind FLange

2. Phân loại Flange theo bề mặt kết nối Facing

Flanges cũng có thể được phân loại dựa vào Facing như sau:

+ Flat face (FF)

+ Raised face (RF)

+ Ring type joint (RTJ)

Flat face (FF)
Raised face (RF)
Ring Type Joint (RTJ)

3. Pressure – Temperature Rating (Dải áp suất – nhiệt độ):

Ứng với mỗi Flange Class, tại mỗi nhiệt độ làm việc, Flange có khả năng chịu được một áp suất làm việc tương ứng.

Ví dụ: Flange vật liệu nhóm 1.8, class 300, tại nhiệt độ 300 deg F có thể làm việc với áp suất tối đa là 555 psi.