Bài 9: GEOMETRY

1. Giới thiệu

Geometry có type là GMSE chứa thông tin về hình dạng hình học của đối tượng. Scom refer đến GMSE bằng ATT Gmref. GMSE có thể chứa nhiều đối tượng con, nỗi item con là một khối hình học cơ bản.

Ta sẽ quay trở lại Cate của ELBO ta đã tạo các bài trước, để chuyển sang chế độ edit Geometry, trong CATE modify ta click chọn vào Geometry trong frame Model References:

Hình 1: Geometry references

Hiện tại GMSE đang trống.

2. Các khối hình học cơ bản

Hình 2: Positive

Positive: là các khối hình học cơ bản bao gồm hình hộp, hình chóp, hình cầu, hình trụ, hình thang, line…. Để hiểu rõ về từng khối cơ bản bạn có thể tham khảo phần tài liệu đính kèm nhé

Ý nghĩa các khối hình học như sau:

Hình 3: Basic Positive

Negative: cũng là các khối cơ bản nhưng sẽ cắt vào khối Positive, dùng để tạo lỗ, hóc…

Các loại Negative như sau:

Hình 4: Basic Negative

Trong môi trường Design, để đẩy nhanh tốc độ hiển thị hình ảnh, các khối Negative mặc định sẽ không được kích hoạt, để kích hoạt trong môi trường Design chon tab View => Graphic

Hình 5: Graphic Setting

Trong cửa sổ này chọn Representation => Tích chọn Holes Drawn => Apply

3. Ví dụ ELBO

Trở lại CATE ELBO đã tạo các bài trước, phần này mình sẽ tạo hình dạng của elbow,

Ta sẽ tạo elbo hình dạng như sau:

Hình 6: Elbo geometry

Với hình dạng này, ta thấy SCTO là primitive phù hợp nhất

Hình 7: Circular Torus

Để tạo SCTO mới ta làm như sau:

Bước 1: Click chọn SCTO trong ô Positive

Hình 8: Create new SCTO

Bước 2: Tick chọn Show Geometry Plot để hiện Geometry set up

Hình 9: Geometry plot

Như vây PAAX và PBAX sẽ tương ứng với P1 và P2

Bỏ tick trong ô Show Geometry Plot để trở về

Bước 3: Setup PAAX và PBAX như hình

Hình 10: Input for SCTO

Ta có thể gõ trực tiêp P1, P2 như hình hoặc click vào PPnt sau đó click chọn P-point trong graphic

Bước 4: Diameter, như hình trên  PDIA sẽ là Outsite Diameter của elbow, tương ứng PARA 2, như vậy ta điền Para[2] vào ô PDIA

Bước 5: Nhấn Apply ta được kết quả như hình:

Hình 11: After input diameter

Một số thuộc tính khác cần chú ý:

Repr: Piping Detail

Obstruction: Hard

Centre Line/ Tube Flag: Tube Flag

Tiếp theo ta sẽ tạo đường center line cho elbow

Bước 1: chọn Positive => Line

Hình 12: Create Centre Line

Bước 2: Repr chon Piping Centre Line

Hình 13: Select Piping Centre Line

Bước 4: thiết lập các thông số hình học như sau:

Hình 14: Piping Line Centre

Bước 5: Nhấn Apply để hoàn tất

Tuy nhiên lúc này ta vẫn không nhìn thấy centre Line vừa tạo, do chế độ hiện tại là Piping Detail, để nhìn thấy centre line, trong ô Representation chọn Piping Centre Line

Hình 15: Select Representation Piping Centre line

Kết quả ta thấy như hình:

Hình 16: Centre line

Ta chọn lại Piping Detail để nhìn thấy hình dạng của ELBO.