Bài 9: Block Attributes - phần 1: Hướng dẫn cách tạo Block Attributes và hiệu chỉnh cơ bản