Bài 8: Equipment Layout-Bố trí thiết bị cho cụm Skid

1. Giới thiệu về Equipment Layout

Equipment layout là công việc trong đó các kỹ sư bố trí vị trí các Equipment trong tương quan với các item xung quanh. Việc bố trí Equipment tuân theo nguyên lý thiết kế của Structure, lưu lượng dòng công nghệ, nguyên lý thiết kế cơ bản của Piping (Piping Design Basic), yêu cầu về trọng tâm (Gravity Requirement).

Đây là công việc được thực hiện trước khi nghiên cứu routing đường ống.

Trên đây là ví dụ về Equipment layout của cụm Fuel Gas Skid từ APP-Demo Project. Trong đó:

40-V-001: Fuel Gas Drum

40-F-001: Fuel Gas Filter

40-H-002: Fule Gas Heater

2. Hướng dẫn sử dụng Model Editor để di chuyển Equipment

Bước 2: Sử dụng Model Editor để dịch chuyển Equipment theo phương ta đã chọn.

Sau khi click chuột phải vào phương ta muốn dịch chuyển, hộp thoại như trên hình hiện ra.

Ở đây chúng ta lưu ý tới ba phương pháp thường được sử dụng như sau:

+ Enter Value: nhập khoảng cách theo phương X, Y, Z.

+ Align with Feature: Align điểm gốc tọa độ của Editor tới một điểm hoặc đường thẳng.

+ Move handle: Chỉnh sửa gốc tọa độ của Editor.

Phối hợp sử dụng 3 phương pháp này sẽ cho phép chúng ta dịch chuyển Equipment tới đúng vị trí theo phương ta đã chọn.

Lặp lại Bước 1 và Bước 2 cho các phương còn lại để dịch chuyển Equipment tới đúng vị trí theo như Equipment Layout.

3. Video clip hướng dẫn di chuyển thiết bị

Bài học này giúp chúng ta nắm được các nội dung như sau:

+ Vị trí của Equipment được xác định dựa trên bản vẽ Equipment Layout.

+ Sử dụng Model Editor trong PDMS để dịch chuyển Equipment tới đúng vị trí như trên bản vẽ Equipment Layout.

+ Các bạn hãy thực tập bằng cách vào APP-Demo Project. Dùng Model Editor để dịch chuyển các Equipment nhé.

4. Tổng kết

Bây giờ bạn cùng chúng tôi thực hành di chuyển một thiết bị vào vị trí dựa trên kích thước thể hiện trên bản vẽ Equipment Layout nhé.