Bài 7: Sử dụng PDMS tạo Pipe Support - Pipe Support Modeling

1.Kiến thức cơ bản về Pipe support

1.1. Pipe Support là gì ?

Pipe Support là kết cấu đi kèm với đường ống có tác dụng:

+ Nâng đỡ đường ống dưới tác dụng của trọng lực

+ Hỗ trợ đường ống chịu được các nội lực và ngoại lực tác động trong quá trình testing, transportation, operation.

1.2. Các thành phần của Pipe Support

+ Support Attachment: bộ phận của Pipe có tác dụng liên kết giữa Pipe và Support

+ Support Frame: khung kết cấu có tác dụng chịu lực cho ống

+ Trimmer Beam: là dầm kết cấu được thêm vào để đỡ cho support khi chân của nó đặt ngoài các dầm kết cấu chính của dự án.

1.3. Các loại Support Attachment cơ bản

a. Pipe U-bolt:

Thường sử dụng đối với ống size <6”, và không chịu tải trọng lớn


b. Pipe Shoe:

Thường sử dụng với các ống có độ nghiêng (slope) và những ống được quy định phải sử dụng shoe như ống có bọc lớp cách nhiệt.

c. Frame chữ L d. Frame chữ T

e. Frame chữ U xoay ngược f. Frame chữ U2. Giới thiệu về module MDS

2.1. Giới thiệu module MDS

Module Pipe Support (MDS) là module thiết kế pipe support được admin PDMS cài đặt riêng cho từng dự án, tùy vào tiêu chuẩn dự án mà admin PDMS sẽ cài đặt các loại support khác nhau.

2.2. Truy cập vào MDS

Vào Design > Multi Discipline Support → Xuất hiện thanh công cụ MDS Toolbar


Định nghĩa các icon trên MDS Toolbar như sau, ở slide này chúng ta chỉ tập trung vào các icon khoanh đỏ

3. Cách tạo pipe support

3.1. Thiết lập thư mục lưu trữ cho support

Click vào icon

xuất hiện bảng MDS Application Default, nhấn Select → Xuất hiện bảng Default Create Zone → chọn Zone lưu trữ support → Nhấn OK

3.2. Thiết lập hình dạng support frame

Click vào icon

xuất hiện bảng Multi Discipline Frameworks để thiết lập hình dạng cho support frame, làm theo các bước:

+ Đặt tên support

+ Lựa chọn loại support frame

+ Chọn chi tiết Support frame

+ Nhấn OK

3.3. Thiết kế chi tiết cho support

Sau bước Click OK ở cửa sổ Multi Discipline Frameworks xuất hiện bảng lựa chọn chi tiết cho support, làm theo 4 bước chính sau:

+ Chọn vị trí đặt support attachment (datum point)

+ Chọn loại support frame và vị trí đặt support frame

+ Sử dụng các chức nắng phụ trợ để điều chỉnh support

+ Click OK

3.4 Thiết lập loại attachment và vị trí đặt attachment trên ống

Chọn Create Datum support atta → xuất hiện bảng Ancililary Selection cho phép lựa chọn loại attachment (U-bolt, Shoe, Rest…)

Distance: nhập khoảng cách từ vị trí attachment đến fitting gần nhất

Through: chọn vị trí đặt attachment bằng cách nhấp chuột vào vị trí cần đặt (vị trí nó sẽ so sánh và move tới)

Để thiết lập vị trí cho attachment, nhập khoảng cách vào cửa sổ cạnh nút Distance, ví dụ nhập 500mm thì attachment sẽ nhảy về vị trí cách fitting gần nhất một đoạn 500mm (theo chiều dòng chảy của ống từ head về tail)

3.5 Thiết lập support frame và vị trí đặt support frame

Sau bước tạo attachment ta đi đến thanh công cụ sau để thiết lập chi tiết cho support frame bao gồm loại section dùng cho frame, vị trí đặt frame.

Choose steelwork template: lựa chọn loại section cho frame


Cursor: lựa chọn vị trí đặt frame tự động bằng cách click vào đối tượng có sẵn như beam, column


Dimension: nhập kích thước các frame bằng tayClearance: tạo support tự động theo phương thẳng đứng, đối tượng phải song song đường ống


Click vào icon

để lựa chọn loại Section cho frame

Click chuột vào icon

Sau đó click chuột vào thanh beam nằm phía dưới attachment, MDS sẽ tự động tạo một frame đặt lên thanh beam và có vị trí song song với tâm của attachment.

Sau bước tạo support frame → Click OK để hoàn thành support

3.6. Sử dụng các chức năng phụ trợ để tạo thêm/điều chỉnh support

Sau bước thiết lập frame support cơ bản support đã hoàn thành, bây giờ sẽ làm việc với bảng chức năng phụ trợ để tạo thêm/ điều chỉnh support, các chức năng quan trọng sẽ áp dụng nhiều như sau

+ Add pipe: thêm ống vào support nếu cần (dùng cho loại support đỡ nhiều ống)

+ Modify atta: thay đổi hoặc chỉnh sửa kích thước cho attachment

+ Delete atta: Xóa atta

+ Modify ADP Location Position: Lựa chọn vị trí datum point của support (xuất hiện trên bản vẽ Support detail)

+ ADP Drawlist: Thêm các đối tượng dầm, cột vào bản vẽ support detail

4. Thực hành tạo pipe support

4.1 Thực hành tạo pipe support:

Đường ống mà chúng ta đã model ở bài học “Piping modeling”, đoạn ống này cần có một support để chống đỡ dưới tác động của trọng lực, các bạn xem video sau để biết cách sử dụng MDS tạo pipe support.

4.2 Video hướng dẫn tạo pipe support

5. Tổng kết

Pipe support là thành phần không thể thiếu trong hệ thống đường ống, được cấu tạo bởi 2 thành phần chính là Support Attachment và Support frame.

Bài học đã giới thiệu các bạn cách mà PDMS định nghĩa một support.

Module MDS được sử dụng để tạo support, qua bài học giúp chúng ta nắm được cách dùng MDS để tạo một support cơ bản.

Việc modify một support đã tạo sẵn và việc tạo thêm các loại support chuyên sâu hơn sẽ giới thiệu vào phần nâng cao và team APP sẽ tiếp bổ sung thêm các video cung cấp bài thực hành cho các bạn.