Bài 6: Sử dụng PDMS tạo đường ống- 3D piping modelling

1.Giới thiệu về Pipework Module

PDMS Pipework là module dùng để thiết kế hệ thống ống của dự án. Một trong nhưng công việc tốn nhiều thời gian cũng như là đầu mối của các vấn đề quan trọng trong bất kì dự án nào.

2. Hệ thống lưu trữ của Pipework Module

PDMS Pipework Module lưu trữ định dạng của ống theo như cây thư mục

_ PIPE: Một PIPE sẽ chứa nhiều BRANCH

_ BRANCH: Và một BRANCH sẽ chứa nhiều các Piping Component để tạo thành một đoạn ống

Việc hiểu rõ cơ chế hệ thống lưu trữ sẽ giúp các bạn tạo đúng vị trí và thuận lợi cho việc quản lý sau này

3. Hướng dẫn tạo một Pipe

Để tạo 1 Pipe ống đầu tiên các bạn phải vào Module Pipework bằng cách sau: Design -> Pipework

Để tạo Pipe các bạn đứng trên Zone chứa Pipe mình muốn tạo sau đó vào Create -> Pipe

Pipe sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng form Create Pipe. Các định nghĩa quan trọng cần nắm:

+ Pipe Name: tên của Pipe (tham khảo P&ID)

+ Primary System: Pipe tạo ra thuộc hệ thống nào

+ Slope Ref: Pipe có nghiêng hay không

+ Specifications : Ống thuộc Material Spec nào

+ Insulation : ống có bọc cách nhiệt hay không ?

+ Tracing : ống có gia nhiệt hay không?

4. Hướng dẫn tạo một branch

Để tạo được Branch các bạn phải xác định được điểm bắt đầu và điểm kết thúc của một đoạn ống muốn tạo (Trong PDMS gọi là Head và Tail)

Branch bao gồm các Piping component tạo thành một đoạn ống hoàn chỉnh. Việc lựa chọn Piping Component phù hợp các bạn dựa vào P&ID và Pipe Material Specification.

Để bắt đầu modeling một Pipe dựa vào P&ID các bạn sẽ xác định được:

+ Head and Tail của một Branch từ đó xác định chiều dòng chảy của Branch

+ Pipe Name cũng như là Pipe Branch Name và số lượng Branch có trong Pipe

+ Material Specification để lựa chọn Piping Component phù hợp.

Để tạo một Branch các bạn đứng trên Pipe chứa Branch đó sau đó vào Create -> Branch

Form Create Branch sẽ hiện ra

+ Branch Name : Đặt tên cho Branch thường sẽ là LineName/B1, B2,...

+ Slope Ref : Branch có Slope không

+ Specifications: Loại Spec mà Branch dùng

+ Head/tail Setting :

Connect (Kết nối với Nozzle , tee..)

Explicit ( Chọn 1 tọa độ trong không gian)

None (Không kết nối)

Nhấn Ok, Form Connect Branch sẽ hiện ra sau đó

Tại Form này các bạn sẽ xác định loại kết nối tại điểm Head và Tail là kiểu như thế nào.

5. Hướng dẫn tạo piping component và phần kết nối

Trước khi tạo một Pipe Component các bạn vào Setting -> Choose Options

Form Choose Options sẽ hiện ra. Tại đây các bạn click vào:

+ Auto Connect : Thao tác này giúp các bạn sẽ tự động kết nối giữa các Component với nhau

+ Selection Criteria : All - Thao tác này sẽ giúp các bạn thể hiện đầy đủ mô tả một Component điều này giúp các bạn dễ dàng chọn đúng loại phù hợp theo yêu cầu của Piping Material Specifications

Để tạo Piping Component các bạn đứng trên Branch chứa sau đó chọn Create -> Components

Tại Form Create Piping Components :

+ Specifications: Chọn Piping Specifications

+ Insulation: Chọn bề dày lớp bóc nhiệt (Nếu có)

+ Tracing: Chọn loại tracing (Nếu có)

+ Forwards , Backwards: Chọn chiều dòng chảy

+ Chọn loại Piping Components cần tạo theo mục đích dựa trên P&ID và routing của mình : Elbow, Tee, Olet, Flange, Valve, Cap, Gasket, Reducer, Attachment,

Bend, Weld….

+ Auto Connect : Piping Component sẽ tự connect với nhau

+ Re-Select : Khi chọn sai ta chọn lại Component phù hợp với Spec và P&ID

+ Ori: Xoay Component

+ Flip : Lật Component 180

+ Direct : Chọn hướng của Piping Component N, S, E, W

+ Rotate : Xoay component theo hướng mình cần

+ Thro CE : Connect tới hay piping component kế tiếp

+ Spool : Nhập khoảng cách giữa 2 component với nhau bằng 1 đoạn ống

+ Distance : Khoảng cách thực tế giữa 2 component

Sau khi chọn Piping Component mà mình muốn tạo và bấm Create thì Form Choose Component sẽ hiện lên . Tại đây các bạn chọn đúng loại Component phù hợp với múc tiêu Routing ống của bạn, phù hợp với P&ID và Material Specification. Sau đó bấm OK để kết thúc.

Hoàn thành một Pipe theo P&ID và Specification dựa vào các thao tác trên. Mình sẽ có 1 video hướng dẫn cách tạo chi tiết ở phần tổng kết.

6. Hướng dẫn xuất bản vẽ isometric

Để xuất bản vẽ isometric review lại Pipe mình vừa vẽ xem có đúng hay bị lỗi gì không các bạn làm theo thao tác sau: Đứng trên Pipe muốn xuất isomectric chọn Utilitis -> System Isometric

Bản vẽ Isometric review sẽ xuất hiện như hình sau:

7. Tổng kết

Bài học này là nền tảng giúp bạn thuần thục các thao tác tạo 1 Pipe đơn giản trên PDMS. Từ bài học cơ bản này các bạn sẽ hiểu cách đọc P&ID, bản vẽ Isometric, phát triển kĩ năng PMDS cũng như tư duy thiết kể cần thiết để trở thành 1 Pro Piping Designer sau này.

Dưới đây là video tổng hợp hướng dẫn chi tiết cách tạo 1 Pipe đơn giản nhất dựa theo P&ID và Isometric có sẵn.