Bài 6: Paragon Overview

1. Cấu trúc dữ liệu trong Paragon

Pragon là module chỉnh sửa library cho một dự án PDMS/E3D.

Trong cửa sổ explore của Paragon ta có thể nhìn thấy 4 world bao gồm: Catalouge, Design, Draft and Property.

Hình 1: Catalogue Explore

Phần dưới ta sẽ phân tích cấu trúc trong Catalogue World.

Phía dưới Catalogue world chứa các item nhỏ hơn như hình:

Hình 2: Catalogue world

Các phần sau và toàn bộ chapter này, ta sẽ phân tích các thành phần chính trong hình trên.

2. Table World (TABWLD)

Table world là một phần hỗ trợ thiết lập piping spec trong Paragon

Các thành phần con trong TABWLD như hình:

Hình 3: TABWLD

Ý nghĩa một số loại table thường dùng:

- WTHTAB: wall thickness table lưu thông tin bề dày của ống cho từng kích thước và schedule.

Hình 4: wall thickness table

Hình trên là những Wall thickness table cho cá schedule cơ ản, và bản modify wall thickness table cho schedule STD.

Trong mỗi WTHTSB sẽ chứa một hoặc nhiều WTHELE, mỗi WTHELE là một size ống

- PDAELE: Pipe data table chứa thông tin về schedule, và Corrosion Allowance, chiều dài Pipe

Thông tin schedule sẽ refer đến một WTHTAB tương ứng ở phía trên

Hình 5: Pipe data table

Piping spec sẽ refer đến PDAELE trong attrib tên Pdareference

- Một số loại table khác nhưng ít được sử dụng hơn, và các table kể trên giúp quản lý piping spec được dễ dàng thuận tiện hơn, tuy nhiên ta vẫn có thể không dùng đến chúng.

3. Spec word (SPWL)

Spec word là một phần quan trọng trong Paragon. Các item trong Piping, HVAC, electrical trong module design sẽ refer đến Spref, và spref là một SPCO nằm trong spec world

Cấu trúc một spec word như hình:

Hình 6: SPWL

Đễ dễ hiểu ta có thể hình dung, khi thi công, thiết kết đường ống ta sẽ có nhiều loại ống, fitting cho từng điều kiện khác nhau ví dụ như: ống vật liệu cacbon steel rating 150#, ống vật liệu stainless steel rating 150#, ống nhựa PE.. mỗi loại này tương ứng với một piping spec, và một loại item trong một spec ví dụ elbow size 2” sẽ tương ứng với một spco.

Các spco sẽ chứng nhiều reference lưu thông tin về hình dạng (catref) môt tả chi tiết (detref) vật liệu (matxx)…

Hình 7: Catalogue world

SELE (Selection) giúp chia các SPCO trong cùng một spec về các nhóm khác nhau dự trên các thuộc tính: Loại item (tee, elbow, flange..), sizing..

Ở các bài sau ta sẽ được học cách tạo, quản lí một spec.

4. Connection table (CCTA)

CCTA chứa COCO và COCDES

Hinh 8: CCTA

- COCO: Conection Compatubility, quy định kết nối giữa hai item trong Design. Cập kết nối này sẽ được lưu trong Attrib Ckey

Hình 9: COCO in Catalogue Explore

- Ví dụ trong một Bran ta có hai item là Flange và elbow, muốn kết nối elbow vào flange ta select elbo và gõ For Connect. Lúc này phần mềm sẽ lấy connection tại leave point của Flange và connection tại P1 của Elbow, nếu tìm trong database có một COCO chứa loại connection của hai kết nối này, điểm P1 của Elbow sẽ kết nối với Flange, nếu không hệ thống sẽ tiếp tục kiểm tra connection tại P2 của Elbow, nếu vẫn không tìm thấy COCO cho connection này, hệ thống sẽ báo lỗi.

5. Catalouge (CATA)

Hình 10: CATA

Làm việc với CATA sẽ được làm rõ hơn trong bài sau.

Bây giờ ta sẽ đi qua một vài đối tượng quan trọng nằm dưới CATA:

- PTSE (PointSet): phần tử chứa các điểm để định hướng một đối tượng

- GMSE (Geomset): chứa các phần tử con là cá khối hình học cơ bản, tạo hình cho đối tượng

- SDTEXT: chứ mô tả chi tiết về đối tượng, và SKEY quy định hình dạng của item khi hiển thị trên bản vẽ iso. SPCOM sẽ refer đển SDTEXT bằng attrib Detref

- DTSE (Dataset): chứa các thuộc tính (properties) của đối tượng, có thể thiết lập dataset để user điều chỉnh các thuộc tính của đối tượng khi cần thiết.

- BTSE (Boltset): chứa thông tin kết nối bolt khi đối tượng kết nối bằng flange. (Dùng cho Bolt New method)

6. Paragon Application

Để phù hợp với từng yêu cầu sử dụng Paragon, phần mềm chia làm một số Application chính như sau:

Hình 11: Application

Các bài sau, ta sẽ làm việc với PIPING SPEC, vì vậy hãy chọn application là Pipework nhé.

Để thay đổi application, ta click vào option phía trên bên trái và chọn application cần dùng.

Hình 12: Select application

Như vậy chúng ta đã xong bài overview module Paragon của E3D. Bài tiếp theo chúng ta sẽ học về CATA nhé.