Bài 6: Các sản phẩm của kỹ sư đường ống

Mục lục:

1. Mốc phát hành bản vẽ.

2. Equipment layout.

3. Isometric Drawing.

4. Pipe Support Drawing

5. Others


1. Mốc phát hành bản vẽ

+ IDC: Phát hành để các bên nội bộ nhà thầu EPCI kiểm tra và comment.

+ IFR: Phát hành để các bên, bao gồm cả chủ đầu tư kiểm tra và comment.

+ IFA: Phát hành sau khi cập nhật thay đổi, comment từ các bên (đặc biệt là chủ đầu tư)

+ AFC: Phát hành chính thức cho chế tạo, thi công.

+ As-Built: Bản vẽ hoàn thành, bản vẽ cuối cùng được phát hành.

Ngoài ra trong quá trình phát hành từng mốc bản vẽ, thuật ngữ “Re-” (ví dụ Re-AFC) được dùng để thể hiện bản vẽ cùng một mốc phát hành, nhưng có cập nhật và thay đổi mới hơn so với mốc chính (AFC).

2. Equipment layout

Khái niệm:

Equipment layout là bản vẽ thể hiện tất cả các thiết bị hiện tại và tương lai trong một khu vực công nghệ của một dự án: à Equipment layout là bản vẽ bao gồm thông tin về không gian sàn cần thiết cho các thiết bị (hiện tại và tương lai) và các thông tin khác gồm không gian cho việc access, removal space, khu vực làm sạch (cleaning area), không gian cho việc handling.

+ Theo hướng chiếu bằng là bản vẽ plan view: Thể hiện các thiết bị trong một mặt phẳng theo từng cao độ khác nhau.

+ Theo hướng chiếu đứng là bản vẽ Looking view: Thể hiện các thiết bị trong một mặt phẳng đứng theo các hướng đông (East), Tây (West), Nam (South), Bắc (North).

Ngoài ra bản vẽ Equipment layout còn thể hiện tên, kích thước, khối lượng và tọa độ tương đối của mỗi thiết bị so với một điểm được quy ước là tọa độ gốc.

Bản vẽ Plan View
Bản vẽ Looking View

Hình thức xuất bản:

Bản vẽ Equipment Layout được xuất trực tiếp từ module Draft của PDMS dưới dạng file cad (.dwg) sau khi các thiết bị đã được thiết kế trong module Design. Sau đó bản vẽ được kỹ sư thiết kế đường ống thêm vào các icon, dim kích thước… để ra một bản vẽ hoàn chỉnh.

Ứng dụng:

Equipment layout còn là cơ sở để các bên trong một dự án góp ý, comment vị trí, kích thước của equipments từ giai đoạn FEED đến DE và thi công:

+ Thi công: Lắp đặt thiết bị dựa trên tọa độ của chúng được thể hiện trên bản vẽ Equipment layout.

+ Safety: Sử dụng bản vẽ Equipment layout để tính toán các mối nguy cháy nổ, rò rỉ… nhằm bảo vệ an toàn cho dự án.

+ Mechanical: Sử dụng bản vẽ Equipment layout để tính toán phương án mechanical handling (maintenance các thiết bị, valve…) trong dự án.

Các discipline còn lại sử dụng bản vẽ này để layout các thiết bị nhỏ, các thiết bị không hiển thị trực tiếp trên Equipment layout.

3. Isometric Drawing

Khái niệm:

Isometric drawing là bản vẽ phân đoạn đường ống trong mặt phẳng 2.5D. Trên bản vẽ thể hiện các đoạn ống (piping spool), piping components, vị trí mối hàn, tọa độ và cao độ của từng điểm thay đổi hướng (thường là elbow) và vị trí tọa độ pipe support trên ống. (Cụ thể cách đọc bản vẽ này sẽ được giới thiệu trong một bài học tiếp theo).

Đặc điểm của bản vẽ isometric:

Bản vẽ isometric không được tạo ra để thể hiện đúng tỉ lệ scale so với model mà để thể hiện các thông số kích thước chính xác từ model.

Các đường ống được thể hiện bằng đường duy nhất, không phân biệt size của ống cũng như các item khác của pipe: reducer, flange, tee, valve.

Kích thước thực tế của pipe được thể hiện trong Bill of Material (BOM), tagging hoặc các note.

Bản vẽ isometric là bản vẽ kết hợp chiều cao/ chiều dài/ chiều sâu thành một góc nhìn duy nhất. Góc nhìn này tọa một góc 30 độ so với mặt phẳng nằm ngang.

Phân loại:

Stress isometric: Là một bản vẽ isometric có đánh dấu vị trí các support đã được kỹ sư thiết kế đường ống đặt tạm thông qua kinh nghiệm và pipe support standard.

Stress isometric là công cụ tương tác giữa kỹ sư thiết kế và kỹ sư tính stress (stress engineer) trên một đường ống. Sau khi nhận bản vẽ, stress engineer phân tích, xử lý và gửi lại kỹ sư thiết kế đường ống bản vẽ họ đã nhận kèm theo hướng dẫn loại và lực của từng support trên bản vẽ.

Ví dụ:

Bản vẽ Stress Isometric - piping designer gửi stress engineer.

Piping isometric: Là một bản vẽ Isometric hoàn thiện được xuất bản sau khi kỹ sư thiết kế đường ống đã cập nhật đầy đủ các thông tin của một đường ống như: pipe routing, piping components, pipe support (stress), các thông số vận hành-testing... và sẵn sàng cung cấp cho thi công tiến hành gia công chế tạo thực tế.

Hình thức xuất bản:

Bản vẽ Isometric được xuất trực tiếp từ module Isodraft của PDMS sau khi đường ống đã được thiết kế trong module Design.

Ứng dụng: Isometric drawing có 2 ứng dụng chính:

Stress isometric: Phục vụ quá trình tính toán stress và cập nhật stress cho support của đường ống.

Piping isometric: Phục vụ gia công, chế tạo và lắp đặt đường ống trong một dự án.

Ngoài ra, bản vẽ isometric còn phục vụ các tính toán trong process, tính toán lưu lượng nước trong hệ cứu hỏa của safety, tính toán heat tracing của điện để đảm bảo nhiệt cho đường ống, và bản vẽ isometric còn là công cụ bóc tách vật tư mua sắm một cách chính xác khi không xuất được vật tư từ phần mềm PDMS.

4. Pipe Support Drawing

Khái niệm:

Pipe support drawing là bản vẽ thể hiện chi tiết các hình chiếu của một support trên mặt phẳng 2D. Bên cạnh đó, bản vẽ pipe support còn cung cấp thông tin về tọa độ support (gồm tọa độ tuyệt đối và tọa độ so với gridline), tên các đường ống trên support, MTO của support, mối hàn và các loại attachment đi kèm.

Hình 1 là tọa độ tuyệt đối (so với điểm Origin của model). Hình 2 là tọa độ của điểm datum so với gridline (các trục). Construction team chủ yếu sử dụng tọa độ theo các trục này để lắp đặt các Pipe support đúng vị trí.

Hình thức xuất bản:

Bản vẽ pipe support được xuất trực tiếp từ module Draft của PDMS sau khi support đã được thiết kế trong module Design.

Ứng dụng:

Bản vẽ Pipe support được dùng để gia công, chế tạo và lắp đặt support trong một dự án EPCI.

5. Others

Bên cạnh những bản vẽ chính được giới thiệu trong bài, piping team còn phát hành một số bản vẽ và tài liệu:

Piping General Arrangement: Tương tự như bản vẽ equipment layout nhưng sẽ thể hiện thêm piping. Bản vẽ này hiện nay ít được sử dụng do không có nhiều ý nghĩa thực tiễn trong thi công.

Pipe Support General Arrangement: Tương tự như các bản vẽ Piping GA nhưng bản vẽ này chỉ thể hiện các Pipe support. Bản vẽ này cũng ít được sử dụng trong thi công và thường chỉ được xuất bản nếu chúng ta thiết kế cho một cụm skid.

Piping standard details: Đây là tài liệu thể hiện chi tiết cách piping kết nối với các instrument item và phân chia scope giữa Piping và Instrument.

Penetration plan: Là bản vẽ xuyên sàn được xuất bản nhằm phục vụ thi công khoét sàn tại vị trí các đường ống đi qua.

Piping document: Ngoài ra piping team còn phát hành một số tài liệu như MTO, datasheet, stress report...