Bài 5: MDBs

1. Tổng quan

Trong E3d/PDMS, các databases của dự án được phân thành từng nhóm gọi là Mutiple Databases (MDBs). MDBs phải chứa tất cả data mà người dùng cần để đăng nhập vào dự án. Ví dụ MDBs cho DESIGN user phải chứa Catalogue database, design database user đó và các database của các user liên quan.

Nhiều user có thể cùng sử dụng một MDBs tại cùng một thời điểm nếu tất cả các database trong MDBs đó đều cho phép Multiwrite.

Tuy sử dụng cùng một database, nhưng mỗi module chỉ có thể chỉnh sửa một loại database cố đinh, những database khác chỉ reference. Ví dụ trong module design chỉ có thể chỉnh sửa Design data, trong Paragon thì chỉ có thể chỉnh sửa Catalouge database.

Hình 1: Select MDBs dự án APP

Ngoại trừ module Admin, tất cả các module còn lại đều phải chọn  MDB để đăng nhập vào dự án.

2. Tạo MDBs

Trở lại với dự án STU ta đã tạo ở các bài trước, phần này chúng ta tiếp tục tạo MDBs cho project này.

Trong module Admin của STU ta làm như sau:

Bước 1: Chọn MDBs, sau đó click Create

Hình 2: Create MDBs

Bước 2: Trong form mới, ta điền thông tin như hình:

Name: Tên của MDBs

Description: Mô tả

Bước 4: Chọn data cần thêm vào MDBs và nhấn mũi tên hướng xuống để thêm vào

Hình 3: Create form

Chú ý: trong một MDBs không thể chứa hai database có cùng DBnumber (Db bị trùng number khi ta copy db hoặc include db từ một database khác). Khi thêm db vào MDB, nếu number bị trùng hệ thống sẽ thông báo lỗi:

Hình 4: Trùng DBnum

Bước 5: Nhấn Apply sau đó nhấn Cancel để đóng cửa sổ. Lúc này đã có thêm một db mới như hình:

Hình 5: New MDBs

Save work để lưu lại thay đổi. Như vậy sau bước này ta có thể chọn MDBs để đăng nhập vào Design như sau:

Hình 6: Đăng nhập STU
Hình 7: STU Design module

Như vây ta có thể vào Design module của dự án STU, tuy nhiên vẫn chưa thể design được, để design được ít nhất phải có thêm Catalogue database, chứa catalogue, specification của project. Nếu không có project reference, bạn có thể copy từ project Master của Aveva  và chỉnh sửa cho phù hợp với dự án.