Bài 5: Cách đọc bản vẽ Piping Isometric

1.Định nghĩa Piping Isometric drawing

Piping isometric drawing là bản vẽ thể hiện đường ống trong không gian 3D của nhà máy/ giàn công nghệ. Các bản vẽ isometric này được xuất tự động từ ​​phần mềm 3D như: PDMS, PDS, SP3D, Autopipe vv và đôi khi các Piping isometric được triển khai thủ công bằng autocad dựa trên bản vẽ Piping General Arrangement. Mỗi bản vẽ Piping isometric thể hiện đầy đủ, chi tiết về một line ống.

2. Công dụng của bản vẽ isometric

Phục vụ việc tính ứng suất đường ống (Stress Analysis): Stress engineer cần bản vẽ isometric để model lại đường ống trong phần mềm phân tích ứng suất Caesar II. Trong giai đoạn này, bản vẽ Isometric chỉ cần hình dáng, vị trí của các đối tượng trên line ống, vị trí pipe support là đủ. Các thông số của ống sẽ lấy từ Line List được cung cấp bởi Process team

Phục vụ công tác thi công: bản vẽ isometric là bản vẽ quan trọng nhất dùng cho thi công dự án vì nó chứa đầy đủ thông tin của ống, danh sách các vật liệu, chiều dài các đoạn ống, các loại mối hàn, quy trình hàn…giúp cho việc thi công một line ống dễ dàng.

Ngoài ra, bản vẽ isometric còn hỗ trợ cho :

+ Process team tính toán độ sụt áp (pressure drop) trên các đường ống vào PSV (pressure safety valve)

+ Safety team tính toán lưu lượng cho hệ thống chữa cháy Fire water system

+ Electrical team tính toán heat tracing.

Bên cạnh đó, trong một số dự án, isometric còn giúp bóc tách MTO nếu chúng ta chỉ nhận được bản vẽ isometric từ khách hàng mà không có PDMS model để xuất MTO.

3. Layout của bản vẽ Isometric

Layout của bản vẽ Isometric: chia làm 4 phần chính :

+ Drafting space: đây là khung chính thể hiện dáng vẻ của line ống trong không gian 2.5D bao gồm: North marks: là một mũi tên chỉ hướng bắc của hướng nhìn Isometric nằm ở trên cùng bên trái của bản vẽ. Mũi tên này sẽ giúp người đọc dễ dàng xác định các trục North, Ease, Up theo quy tắc bàn tay phải: ngón trỏ chỉ theo hướng mũi tên là hướng N, ngón cái chỉ hướng E và ngón giữa chỉ hướng U.

+ MTO space: đây là khung vật tư của bản vẽ

+ Line data space: là khu vực chỉ rõ các thông số kỹ thuật của line ống

+ Title space: đây thuộc về phần khung bản vẽ

Drafting space: đây là khu vực có diện tích lớn nhất dùng để thể hiện

+ Hình dáng, tọa độ, các line kết nối với line ống trong không gian;

+ Thứ tự, số hiệu, khoảng cách và tọa độ theo isometric của từng đối tượng trên đường ống;

+ Chiều dòng chảy;

+ Tên và các thành phần của Pipe support;

+ Spool No;

+ Số hiệu mối hàn;

+ Bọc cách nhiệt

+ Mối bulong v.v..

MTO space: đây là khung vật tư của bản vẽ, được chia làm 3 phần

+ Fabrications materials: là các vật liệu chế tạo bằng hàn hoặc lắp ráp bằng ren trong xưởng chế tạo: pipe, fitting, flange, support

+ Erection materials: là các vật liệu sẽ được sử dụng tại công trường để lắp ráp các ống như gaskets, bolts, valves, inline items, Instrument

+ Cut pipe length: là chi tiết cho việc cắt các đoạn ống bao gồm: chia spool number, số lượng, chiều dài, kích thước, schedule, vật liệu, end connection…

Joint No, WPS (welding procedure specification): là số hiệu mối hàn và quy trình áp dụng cho mối hàn.

Line data space: là khu vực chỉ rõ các thông số kỹ thuật của line ống bao gồm:

+ Line datas: nhiệt độ, áp suất trong điều kiện thiết kế, vận hành, kiểm tra; hệ sơn; tracing number, yêu cầu NDT, Hydrotest, Code áp dụng, stress category; spec hay P&ID No…

+ Legends: là các quy định về ký hiệu field weld, offshore field weld, heat tracing, insulation…

+ Notes: là các ghi chú của bản vẽ, bạn cần đọc kỹ các ghi chú này để làm cho đúng

Title space: đây thuộc về phần khung bản vẽ bao gồm:

+ Title block: tên dự án, tên chủ đầu tư, line number, rev phát hành, tỉ lệ bản vẽ

+ Revision: thể hiện lịch sử phát hành bản vẽ cụ thể là rev, ngày tháng phát hành, mô tả giai đoạn phát hành như: IDC, IFR, IFC.., người tạo bản vẽ, người kiểm tra, người cho phép phát hành..

4. Tổng kết

Tóm tắt nội dung:

Bên cạnh là video tổng hợp hướng dẫn chi tiết cách đọc và hiểu bản vẽ Isometric.

Bài học này là nền tảng giúp bạn hiểu thêm về công dụng và cách bố trí thông tin trên bản vẽ Isometric. Đây là một kiến thức cần thiết để bạn đọc và hiểu bản vẽ isometric một cách dễ dàng.