Bài 40: Làm thế nào để Insert Block bằng VBA?

- Cách chèn Block vào trong bản vẽ bằng VBA

- Phân biệt các Block trong lập trình VBA:

Block Definition, Block Reference, Block Atrribute, Dynamic Block