Bài 4: Sử dụng PDMS tạo mô hình thiết bị-3D Equipment Modelling

1.Giới thiệu về Module Equipment

PDMS Equipment là module dùng để modelling các thiết bị cơ khí của dự án.

Một Equipment trong PDMS thông thường bao gồm các phần chính như sau:

+ Sub-Equipment

+ Primitives

+ Nozzle

+ Obstruction

2. Hệ thống lưu trữ của module Equipment

PDMS Equipment là module lưu trữ định dạng 1 Equipment theo cây thư mục như sau:

+ EQUI

+ SUBE

+ PRIMITIVES

+ NOZZLE

3. Hướng dẫn sử dụng module Equipment

3.1. Khởi động Module Equipment

Sau khi chúng ta đã khởi động phần mềm PDMS và vào Module Design, để tạo Equipment chúng ta chọn Design -> Equipment để vào module Equipment.​

Sau khi vào module Equipment, Equipment Toolbar xuất hiện như sau:​

3.2. Create Equipment (EQUI)

Để tạo EQUI chúng ta vào Create -> Equipment

3.3. Create Sub-Equipment (SUBE)

Để tạo SUBE chúng ta vào Create -> Sub-Equipment

3.4. Create Primitives

Primitives bao gồm nhiều dạng hình khối khác nhau như: Box, Cylinder, Cone, Dish, …

Để tạo Primitives chúng ta vào Create -> Primitives

Dưới đây là các dạng Primitives trong AVEVA PDMSKhi tạo một dạng Primitive, hộp thoại Primitives hiện ra. Trong đó bao gồm các thông số về kích thước, điểm datum, vị trí và cách modify góc xoay, dịch chuyển primitives.

Hình sau mô tả hộp thoại Primitives khi chúng ta Create BOX

3.5. Xác định Datum point của Equipment

Sau khi đã tạo được hình khối cơ bản Equipment, chúng ta nên xác định Datum point của Equipment trong PDMS tương tự với điểm Datum point trong bản vẽ General Drawing để thuận tiện trong việc xác định tọa độ các hình khối cũng như của các nozzle.

Sau này khi tạo các khối khác hoặc Nozzle chúng ta sẽ tham chiếu tọa độ của Nozzle theo Datum point của Equipment.

3.6. Modify Primitives

Sau khi đã tạo thành công Primitives, chúng ta có thể modify về kích thước, vị trí, góc quay của chúng bằng cách vào Modify -> Primitives

Hình sau mô tả hộp thoại Primitives khi chúng ta Modify BOX

Công cụ Model Editor là một công cụ mạnh cho phép chúng ta có thể modify Equipment một cách nhanh chóng và trực quan.

Sau khi đã chọn Model Editor chúng ta chọn chuột phải lên Equipment và chọn Edit Members of EQUIPMENT. Tiếp theo, chúng ta chọn tiếp chuột phải rồi chọn Edit Members of SUBEQUIPMENT.Tiếp theo bạn click vào element mà bạn muốn modify.

Trong trường hợp bạn chọn Model Editor rồi click vào Equipment thì bạn có thể dịch chuyển và quay cả Equipment.

Công cụ Model Editor

Tiếp theo nếu bạn tiếp tục chọn chuột phải và chọn Edit Members of SUBEQUIPMENT rồi click vào element thì bạn có thể dịch chuyển và quay các thành phần trong Sub-Equipment gồm có các Primitives và Nozzle.

3.7. Create Nozzle

Nozzle là vị trí mà tại đó các line của Piping sẽ kết nối vào các Equipment.

Để tạo Nozzle, chúng ta chọn Create -> Nozzle

Khi đó hộp thoại Create Nozzle hiện ra như sau:

3.8. Modify Nozzle

Sau khi đã tạo thành công Nozzle, chúng ta có thể modify Spec của Nozzle bằng cách vào

Modify -> Nozzle Specification

Khi đó hộp thoại Nozzle Specification hiện ra như sau:

3.9. Tổng kết

Các bạn đã nhớ hết các bước chưa nhỉ, Hãy cùng thực hành với APP qua video dưới đây.