• thảo nguyễn phước

Bài 4: Phân loại Critical line (Critical line list)

Trong một dự án có rất nhiều line, có thể lên đến hàng nghìn line. Vậy liệu có phải tất cả các line này đều phải tính stress không?

Câu trả lời là không. Dựa vào Pipe Stress Design Basic, stress engineer sẽ thiết lập Critical line list, để từ đó phân ra system cũng như các line sẽ tính stress bằng phần mềm CAESAR II, AutoPIPE,… Những line không tính stress, stress engineer cũng sẽ review qua để advise cho piping designer thiết kế support cho phù hợp.

Hình trên là một phần trong critical line list, các dữ kiện này được stress engineer lấy từ process team.

Và đây là phần stress engineer lập ra để xác định line nào có tính stress.

Như nói ở trên, stress engineer sẽ dựa vào pipe stress design basic, từ đó sử dụng kỹ năng excel của mình để thiết lập được bảng trên. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số điều kiện yêu cầu tính stress nhé.

Thông thường, dựa vào những điều kiện sau đây để xác định line có tính stress hay không:

- Nhiệt độ thiết kế.

- Áp suất thiết kế.

- Kết nối vào thiết bị.

- Vật liệu ống.

Và cụ thể như nào, sẽ quy định trong pipe stress design basic của mỗi dự án:

* Dựa vào nhiệt độ thiết kế:

- Tất cả các ống 3” NB >=260 deg C.

- Tất cả các ống 4”-8” NB >=150 deg C.

- Tất cả các ống 10” - 14” NB >=120 deg C.

- Tất cả các ống > = 16” NB.

- Tất cả các ống >= 3” NB =< -46 deg C

* Tất cả các ống >= 3” NB có rating >= 900

* Tất cả các ống >= 3” NB kết nối vào các thiết bị quay như là bơm,…

* Hệ thống xả áp (PSV, blowdown,…) - nơi có nhiệt độ thiết kế >=100 deg C hoặc =< -30 deg C

* Tất cả các ống không phải là ống kim loại (GRE/GRP), thường những ống này sẽ do vendor hoặc bên thứ ba tính.

* Piping chịu ảnh hưởng của sự dịch chuyển đầu giếng (Wellhead)

* Piping chịu ảnh hưởng của lực (slug) do dòng hai pha gây ra.

* Piping chịu ảnh hưởng va đập do đóng mở valve đột ngột hoặc shutdown/ startup.

* Piping chịu ảnh hưởng của tải tác động lặp đi lặp lại có tính chu kỳ (hơn 7000 chu kỳ): tải sóng, gió (đường flowline và bridge).

* Tất cả các ống nối vào wellhead hoăc chạy trên bridge

Và sẽ có rất nhiều quy định để xác định xem line có tính stress hay không. Tất cả sẽ được đề cập đến trong pipe stress design basic.

Sau khi thiết lập được critical line list, stress engineer sẽ tiến hành markup lên bản vẽ P&ID theo từng system để dễ dàng kiểm soát.