Bài 3: Hướng dẫn mark-up isometric

Designer sau khi issue bản vẽ isometric, sẽ chuyển bản vẽ này đến stress engineer để stress engineer thực hiện các công việc tính toán, sau đó mark-up lên bản vẽ isometric rồi gửi lại designer thực hiện các công việc tiếp theo. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu stress engineer sẽ mark-up bản vẽ isometric như thế nào?

Bản vẽ stress isometric

Để hoàn thành việc mark-up isometric, bao gồm 2 phần chính là nhập Input data và Output data.

I. Input data

- Bao gồm collect thông tin từ các bộ phận liên quan và nhập vào Caesar II. Thường sẽ do các Stress Engineer (1-5 năm kinh nghiệm thực hiện).

Có 10 điểm cần chú ý trong quá trình collect và input data vào bản vẽ stress mark-up:

1. Tọa độ

- Thông thường tọa độ này sẽ có sẵn trong bản vẽ isometric được đưa sang từ phía piping designer.

2. Các thông số nhiệt độ, áp suất,…

- Các thông tin này được lấy từ process team.

3. Valve weight

- Cần có thông tin valve weight để stress engineer xác định xem vị trí xung quanh valve có cần đặt support hay không.

- Thông tin này có thể được lấy từ vendor data, nếu trong giai đoạn chưa có vendor data bạn có thể estimate theo các dự án trước, hoặc lấy từ database nào đó.

4. Occasional Load:

- Gia tốc gây ra bởi động đất, sóng (theo 3 phương X, Y, Z).

- Thông tin này được lấy trong tài liệu Piping Stress Design Basic

5. Tên các nozzle

- Để có thể đánh giá tải tác động lên nozzle thiết bị có vượt quá giá trị cho phép hay không.

6. Bài toán có PSV (Pressure safety valve)

- Khi PSV mở để xả khí, vì tốc độ xả quá nhanh và mạnh sẽ sinh ra phản lực (nó giống như hiện tượng giật lùi khi bắn súng vậy đó). Bạn cần phải input giá trị lực này vào để bài toán thực hiện được chính xác.

- Giá trị này được lấy…………….

7. Tọa độ E-N-U

- Cần input tọa độ ít nhất của 1 điểm trên isometric.

- Hướng E-N: Chúng ta có thể check nhiều bản vẽ liên kết với nhau.

- Cao độ U: ảnh hưởng đến tác động của gió đối với hệ thống đường ống trong bài tính.

- Giá trị này thường cũng sẽ có sẵn trong bản vẽ isometric.

8. Ký hiệu support

- Để người đọc có thể hiểu được loại support được mark-up trên bản vẽ stress isometric.

9. Stress Sketch Ref.No

- Tên system của bài toán để người đọc có thể refer đến khi cần đọc report chi tiết.

- Được lấy từ critical line list.

10. Revision

- Bạn nên input revision để dễ dàng quản lý thay đổi trong suốt quá trình design.  

II. Output data

Sau khi tính toán, stress engineer tiến hành input kết quả vào stress isometric.

1. Support

- Loại support sử dụng tại node nào đó cùng với đó là các yêu cầu về gap guide, gap stopper, temporary support,….

Ví dụ: Ở Node 105, sử dụng support loại Rest+guide+holddown.

2. Stress Summary

- Kết quả này cho biết stress Passed hay Fail theo tiêu chuẩn

- Thông tin này có trong stress report

3. Restraint Load

- Restraint Load cho biết lực và moment của đường ống tác động lên gối đỡ hoặc vào nozzle thiết bị.

- Piping designer sử dụng để thiết kế support chịu được load đã tính toán.

- Thông tin này có trong stress report.

4. Spring Support

- Đối với Stress Engineer, thì đây là bảng tổng hợp thông số cơ bản của spring hanger

- Đối với Designer thì sẽ giúp cho việc thống kê số lượng và vị trí các spring, tránh missing trong quá trình thiết kế.

- Thông tin này có trong stress report.

5. Equipment Nozzle Load

- Đánh giá tải tác động lên nozzle thiết bị có nằm trong giới hạn cho phép hay không.

- Thông tin này có trong stress report.


Trên đây là toàn bộ thông tin input và output đầy đủ trong bản vẽ iso stress markup. Tuy nhiên, trong quá trình làm dự án, vì tiến độ quá gấp nên stress engineer không thể mark-up đầy đủ tất cả các thông tin lên bản vẽ được, mà chỉ markup một số thông tin quan trọng.

Ví dụ như một bản stress markup sau đây: