Bài 3: Cách đọc bản vẽ của thiết bị-General Arrangement Drawing

1. Giới thiệu về bản vẽ Equipment GA

Equipment General Arrangement Drawing hay gọi tắt là bản vẽ GA được xây dựng từ các thiết bị cơ khí. Bản vẽ này thể hiện các kích thước chính của thiết bị đó cũng như kích thước, vị trí nozzles bằng cách sử dụng chế độ xem 2D, top-view, side view và front-view. Ngoài ra bản vẽ này cũng thể hiện vật liệu, tiêu chuẩn và các thông số thiết kế của thiết bị đó.

Ví dụ về bản vẽ Equipment GA:

2. Bố cục của bản vẽ Equipment GA

Thông thường một bản vẽ Equipment GA bao gồm các thành phần như sau:

2.1. Title Block

Nằm ở vị trí phí dưới bản vẽ là khu vực thể hiện tên bản vẽ, chi tiết về dự án (tên dự án, chủ đầu tư, tên của vendor, tỉ lệ scale, …), tình trạng bản vẽ (Issued for Review, Issued for Construction, …) và các Note (cần chú ý các Note này khi thiết kế, bố trí equipment, đường ống...) của bản vẽ.

2.2. Drafting space

Là khu vực của bản vẽ thể hiện các hình chiếu của thiết bị theo các hướng nhìn khác nhau như front view (hay là elevation view), side view, top view (hay plan view). Ngoài ra còn thể hiện hướng của nozzles cùng các mặt cắt (Ví dụ: Section A-A) và các chi tiết detail khác.

Ví dụ về Elevation View, Plan View, Section

2.3. Bảng Design Data và Material

Các bảng này cung cấp các thông số thiết kế và vật liệu của các thành phần chính.

2.4. Bảng Nozzle Load và Dimension of C.O.G (Center of Gravity)

Bảng Nozzle Load cung cấp các thông số về lực và Moment tại các nozzle phục vụ cho việc tính toán stress.

Bảng Dimension of C.O.G cung cấp tọa độ của điểm Trọng tâm của thiết bị

2.5. Bảng Nozzle Schedule

Bảng Nozzle Schedule cung cấp thông tin về tên, số lượng, size, service, rating, vật liệu, nozzle projection

3. Các thông số cần quan tâm

Để model được các Equipment trong PDMS, Piping designer cần quan tâm tới các thông số sau:

+ Kích thước overall của thiết bị

+ Tọa độ datum point của thiết bị

+ Kích thước và vị trí của nozzle

+ Góc xoay của nozzle

+ Các yêu cầu về obstruction cho thiết bị khi vận hành, bảo dưỡng

+ Các thông số về size, rating, projection của nozzle

Các thông số này ảnh hưởng trực tiếp tới việc đi ống của piping sau này.


Trên bản vẽ Equipment GA, Nozzle Projection là thông số thể hiện khoảng cách từ mặt của nozzle tới body của Equipment. Trên hình bên, Projection của các nozzle là 150 mm.

Tuy nhiên khi model trong PDMS, nozzle projection được tính từ tâm của thiết bị tới mặt nozzle. Ví dụ ở hình bên, nozzle projection trong PDMS sẽ được tính bằng công thức sau:

Projection = 0.5xID + Thk + 150 = 259.55 mm

Trong đó ID = 202.7mm

Thk=8.2mm

4. Tổng kết

Mời các bạn cùng APP tổng kết lại bài học hôm nay bằng một video hướng dẫn cách đọc Equipment GA nhé.