Bài 3: Các thành phần cơ bản trên đường ống

Mục lục:

1. Các thành phần trên đường ống.

2. Fitting.

3. Tổng kết.


1. Các thành phần trên đường ống

Trong công nghiệp, hệ thống đường ống là một hệ thống nhiều thành phần liên kết với nhau, bao gồm pipe, fitting, instruments, bolts, gaskets, valves, supports… dùng để chuyển tải lưu chất từ điểm này tới điểm khác.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từng thành phần đường ống trong các phần tiếp theo.

Hình ảnh hệ thống đường thống đã được thiết kế thi công hoàn thiện:


2. Fitting

Khi thay đổi hướng, size, tạo nhánh trên đường ống ta cần sử dụng các thành phần gọi chung là pipe fitting.

Fitting rất phong phú và đa dạng. Để hiểu thêm về các loại fitting, các bạn hãy click vào hình sau đây để khám phá thế giới fitting nhé.

+ Reducer

+ Pipe

+ Strainer

+ Flange

+ Gasket & Bolting

+ Tee

+ Olet

+ Elbow

+ Valve

+ Spectacle

+ Kết nối (Joint) giữa ống và fitting

3. Tổng kết

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành bài học này. Sau đây chúng ta cùng tổng kết lại các điểm chính trong bài học nhé.

1. NPS-Nominal Pipe Size là kích thước danh nghĩa để gọi tên một đường ống.

2. Kích thước thực sẽ được xác định thông qua OD-Outside Diameter & Wall thickness.

3. Các thành phần chính trên đường ống gồm Elbow, Tee, Reducer & Flange.

4. Flange có 3 dạng bề mặt kết nối là Flat Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ).

5. Để kết nối flange lại với nhau ta cần 1 bộ gồm bolts, nuts & gasket.

6. Để điều khiển lưu lượng và áp suất lưu chất trong đường ống ta cần đến Valves.