Bài 1: ED3 APP 1 - Giao diện và thao tác cơ bản

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giao diện của AVEVA E3D và sử dụng một số thao tác cơ bản