Các khóa học

Piping Design Basic

AVAILABLE

Khóa học giúp các bạn tiếp cận với lĩnh vực Piping Design hiểu được tổng quan về dự án EPCI và vai trò của Piping Designer. Đồng thời từng bước hướng dẫn kiến thức cơ bản về đường ống, và những kỹ năng cần thiết về phần mềm PDMS. Bạn sẽ được trải nghiệm dự án thực tế, giúp bạn tự tin trên hành trình chinh phục lĩnh vực Piping Design.

AVEVA E3D

AVAILABLE

Khóa học giúp bạn làm quen với giao diện hoàn toàn mới của E3D. Giúp bạn sử dụng các module như Equipment, Piping, Draw...etc. Ứng dụng các điểm mạnh của E3D so với PDMS, được thực hành một dự án Demo Project giúp học viên áp dụng được kiến thức đã học vào thực tế công việc của một kỹ sư đường ống.

VBA for AutoCAD Basic

AVAILABLE

Khóa học giúp bạn nắm được cơ bản các kiến thức về lập trình VBA (Visual Basic Application), tạo một nền tảng vững chắc làm tiền đề để các bạn nghiên cứu sâu hơn về VBA trong Autocad và Excel.
Sau khóa học, các bạn sẽ có thể tự mình thực hiện được những dự án nhỏ, tự động hóa quá trình làm việc nâng cao năng suất, loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại và hơn hết là

SAVE TIME mang lại lợi ích cho dự án của bạn.

Stress Analysis Basic

AVAILABLE

Stress Engineer giữ vai trò quan trọng trong thiết kế hệ thống đường ống. Nhiệm vụ chính của Stress Engineer sẽ tính toán phân tích ứng suất đảm bảo cho hệ thống đường ống hoạt động ổn định. Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn từ khái niệm cơ bản đến việc sử dụng phần mềm Ceasar II để có thể tự tin thực hiện các bài toán trong dự án thực tế.

Naviworks & Animation

AVAILABLE

Khóa học sẽ mang lại cho học viên những kỹ năng sử dụng phần mềm Navisworks mà một kỹ sư đường ống cần nắm vững. Các kỹ năng này sẽ giúp cho học viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm Navisworks trong review 3D model cũng như hỗ trợ đắc lực cho công việc thiết kế. 

Và sau cùng khóa học hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm animation để bạn có thể render được những clip thuyết trình hoàn hảo.

VBA for AutoCAD Advance

AVAILABLE

Khóa học giúp bạn nghiên cứu sâu hơn về VBA trong Autocad và Excel.

Trải nghiệm thêm nhiều ví dụ lấy từ thực tế dự án.
Sau khóa học, các bạn sẽ có thể tự mình thực hiện được những dự án vừa và lớn, tự động hóa quá trình làm việc nâng cao năng suất, loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại và đưa ra nhiều giải pháp tối ưu hóa cho đội ngũ và công ty.

PDMS/E3D Admin Basic

AVAILABLE

Khóa học giúp bạn hiểu được những công việc của một Admin PDMS- người mở đường cho các chiến binh Designer thực hiện việc modeling layout. Qua khóa học bạn có thể

set-up hoàn thiện một dự án và xử lý các vấn đề phát sinh trong dự án thực tế.

Stress Analysis Advance

COMMING SOON

Stress Engineer giữ vai trò quan trọng trong thiết kế hệ thống đường ống. Nhiệm vụ chính của Stress Engineer sẽ tính toán phân tích ứng suất đảm bảo cho hệ thống đường ống hoạt động ổn định. Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu chuyên sâu về CeasarII và xử lý nhiều bài toán phức tạp trong dự án thực tế.

Khóa học theo yêu cầu

của bạn

AVAILABLE

 

Nếu bạn đang tìm khóa học được

thiết kế theo đúng nhu cầu của bạn, theo đúng dự án bạn đang làm hoặc một khóa học mới mẻ về Industrial Plant mà hiện chưa có trên các kênh khác. Plant Leader sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này thông qua khóa học theo yêu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả.