KHÓA HỌC: PIPING MATERIAL

1. Giá trị khóa học

Hiểu được về piping material.

Hệ thống đường ống trong ngành công nghiệp dầu và khí.

Tính toán bề dày ống.

Thiết lập Piping material class/specification.

Hiểu biết về MTO (Material take off) và kiểm soát MTO trong dự án.

2. Nội dung khóa  học

content.jpg

3. Học phí

Học phí: 1.990.000 VNĐ/ Học viên

Trong đó:

- Đã bao gồm tiền ăn trưa 2 bữa ăn với lớp.

- Khi đăng ký, bạn đóng trước 500.000 VNĐ làm phí giữ chỗ. Phần còn lại sẽ được đóng sau buổi học đầu tiên nếu bạn thấy hài lòng. Nếu không, team sẽ gửi lại phần đặt cọc cho các bạn.

Đăng ký khóa học tại đây: Đăng ký ngay