KHÓA HỌC: PIPING DESIGN BASIC - PDMS/E3D

1. Giá trị khóa học

Hiểu được vai trò và nhiệm vụ của kỹ sư đường ống trong các dự án EPCIC.

Những kiến thức cơ bản nhất nhưng rất cần thiết cho các kỹ sư đường ống.

Sử dụng tốt phần mềm AVEVA PDMS/E3D trong thiết kế hệ thống đường ống.

Trải nghiệm thiết kế hoàn chỉnh một Module trong dự án EPCIC.

Những bí quyết giúp bạn phát triển bền vững trong công việc.

Quà tặng là bộ công cụ macros/tools rất cần thiết trong quá trình sử dụng PDMS/E3D.

2. Nội dung khóa  học

Piping Design Basic Training Contents.jp

3. Học phí

Học phí: 4.990.000 VNĐ/ Học viên

Trong đó:

- Đã bao gồm tiền ăn trưa 4 bữa ăn với lớp.

- Khi đăng ký, bạn đóng trước 500.000 VNĐ làm phí giữ chỗ. Phần còn lại sẽ được đóng sau buổi học đầu tiên nếu bạn thấy hài lòng. Nếu không, team sẽ gửi lại phần đặt cọc cho các bạn.

Đăng ký khóa học tại đây: Đăng ký ngay