KHÓA HỌC: PIPING STRESS ANALYSIS ADVANCE

1. Giá trị khóa học

Hiểu được hầu hết kiến thức về tính toán ứng suất đường ống.

Có thể giải quyết nhiều bài toán.

2. Nội dung khóa  học

advance.jpg

3. Học phí

Học phí: 2.990.000 VNĐ/ Học viên

Trong đó:

- Đã bao gồm tiền ăn trưa 2 bữa ăn với lớp.

- Khi đăng ký, bạn đóng trước 500.000 VNĐ làm phí giữ chỗ. Phần còn lại sẽ được đóng sau buổi học đầu tiên nếu bạn thấy hài lòng. Nếu không, team sẽ gửi lại phần đặt cọc cho các bạn.

Đăng ký khóa học tại đây: Đăng ký ngay