KHÓA HỌC: PDMS/E3D ADMIN

1. Giá trị khóa học

Giúp học viên nắm rõ cơ chế làm việc, cách thức quản lý một dự án PDMS/E3D cơ bản.

Cung cấp những hiểu biết về các đối tượng được sử dụng trong PDMS/E3D Project.

Học viên có thể setup và quản lý một dự án nhỏ.

Tìm hiểu công việc mà PDMS/E3D Admin phải làm trong thực tế.

Khóa học là những viên gạch đầu tiên trên con đường bạn trở thành PDMS/E3D Admin.

2. Nội dung khóa  học

1.jpg
2.jpg
3.jpg

3. Học phí

Học phí: 3.990.000 VNĐ/ Học viên

Trong đó:

- Đã bao gồm tiền ăn trưa 4 bữa ăn với lớp.

- Khi đăng ký, bạn đóng trước 500.000 VNĐ làm phí giữ chỗ. Phần còn lại sẽ được đóng sau buổi học đầu tiên nếu bạn thấy hài lòng. Nếu không, team sẽ gửi lại phần đặt cọc cho các bạn.

Đăng ký khóa học tại đây: Đăng ký ngay