p&id.png

KHÓA HỌC: ĐỌC HIỂU BẢN VẼ CÔNG NGHỆ P&ID

1. Giá trị khóa học

Nắm bắt được những ký kiệu quan trọng trong bản vẽ P&ID.

Đọc và biết bản vẽ P&ID dưới góc nhìn của Instrument Engineer.

Đọc và hiểu bản vẽ P&ID dưới góc nhìn của Piping Engineer.

Nắm được vai trò của bản vẽ P&ID trong một dự án EPCI.

Tự tin trả lời các cuộc phỏng vấn với nội dung liên quan đến bản vẽ P&ID.

2. Nội dung khóa  học

3. Học phí

Học phí: 1.990.000 VNĐ/ Học viên

Trong đó:

- Đã bao gồm tiền ăn trưa 2 bữa ăn với lớp.

- Khi đăng ký, bạn đóng trước 500.000 VNĐ làm phí giữ chỗ. Phần còn lại sẽ được đóng sau buổi học đầu tiên nếu bạn thấy hài lòng. Nếu không, team sẽ gửi lại phần đặt cọc cho các bạn.

Đăng ký khóa học tại đây: Đăng ký ngay