College Lecture

MỤC TIÊU

Đào tạo kỹ sư đường ống chuyên nghiệp với đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng phần mềm.

Tạo ra môi trường chia sẽ kiến thức về đường ống cho cộng đồng.

Tự tin ứng tuyển vào vị trí Piping Engineer tại các công ty lớn như PVE, Vietsopetro, PTSC M&C,... và các công ty nước ngoài.

Có cơ hội trở thành cộng tác viên của Plantleader.

CÁC KHÓA HỌC TRONG NĂM 2021

Các khóa học sẽ được tổ chức vào Thứ 7, Chủ nhật trong các tuần để thuận tiện cho các bạn học viên đã đi làm.