College Lecture

MỤC TIÊU

Đào tạo kỹ sư đường ống chuyên nghiệp với đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng phần mềm.

Tạo ra môi trường chia sẽ kiến thức về đường ống cho cộng đồng.

Tự tin ứng tuyển vào vị trí Piping Engineer tại các công ty lớn như PVE, Vietsopetro, PTSC M&C,... và các công ty nước ngoài.

Có cơ hội trở thành cộng tác viên của Plantleader.

CÁC KHÓA HỌC SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG NĂM 2021

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Thời gian

01/03-15/03/2021

Địa điểm

Vũng Tàu

Khóa học

Piping Design Basic - PDMS

AVEVA E3D

Pipe Stress Analysis Basic

Pipe Stress Analysis Advanced

PDMS/ E3D Admin

Naviswork & Lumion

Đọc hiểu bản vẽ P&ID

VBA for Autocad Basic

VBA for Autocad Advanced

Nội dung

Vũng Tàu

Vũng Tàu

Vũng Tàu

Vũng Tàu

Vũng Tàu

Vũng Tàu

Vũng Tàu

Vũng Tàu

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Các khóa học sẽ được tổ chức vào Thứ 7, Chủ nhật trong các tuần để thuận tiện cho các bạn học viên đã đi làm.